تگ - اثرات ماهواره بر روی کودکان

خرکده – ماهواره

بهترین راه برای مقابله و کاهش آثار منفی ماهواره بر روی کودکان نداشتن آن است، چرا که با دیدن برخی برنامه های نامناسب با سنش یک سری رفتارها را یاد می‌گیرد که به سلامت روانی کودک آسیب می زند.