تگ - اثرات مخرب ماهواره

تاثیرات ماهواره بر زندگی

خیلی وقت ها آسیب هایی که شبکه های ماهواره ای و سریال ها بر زندگی ما وارد می کنند جبران ناپذیرند و هیچ راه برگشتی وجود ندارد. پس به جای اینکه در آینده حسرت کارهای گذشته را بخوریم بیایید الان به آینده فکر کنیم و راه درست را انتخاب...
question