تگ - ادوارد اسنودن

فیلم افشاگری ادوارد اسنودن

افشاگری ادوراد اسنودن: آژانس امنیت ملی واقعا همه ی تلفن های همراه توی دنیا رو کنترل میکنه. مهم نیست تو کی هستی، تو هر روز در یک پایگاه اطلاعاتی روی صفحه میای که دیده و نظارت میشی.

question