تگ - ارتباط تصویری

گپ مجازی جایگزین جلسه های حضوری

گپ مجازی جایگزین جلسه های حضوری جلسه های حضوری قشنگتون رو، با گپ های مجازی خراب نکنید! راستش را بخواهید در دنیای شلوغ و پلوغ این روزها و مشغله های بی پایان کاری، چرا که نه! چه چیزی بهتر از این ابزار همیشه در دسترس تا با آن در کوتاه ترین زمان، از دوستان و آشنایان خود با خبر شویم و احوالی از آنها بپرسیم. اتفاقا چقدر عالی که هر از چند گاهی با یک پیام ساده همدیگر را خوشحال کنیم و به یاد هم باشیم. گپ های مجازی جایگزین جلسه های حضوری اما مشکل از جایی شروع میشود که این "هر از چند گاهی" میشود همیشه! آدم ها...