تگ - ارتباط غیرحضوری در فضای مجازی

ارتباط غیرحضوری در فضای مجازی

ارتباط غیرحضوری در فضای مجازی و ارتباط حضوری در زندگی روزمره چه تفاوتی دارد؟ وقتی که به انتهای ذهن و لایه های پایین رجوع می کنیم احساس قلبی همه ما این است که فضای مجازی یک فضای غیر واقعی است. یعنی حس نمی کنیم که در واقعیت عضو فلان گروه شدم و درگیرم. فلان صفحه اجتماعی را دنبال می کنیم. اصلا احساس نمی کنیم که عضوی از این تفکر شدیم. پیرو این سبک از این زندگی شده ایم. در صورتی که واقعیت داستان همین موضوع است ما آن واقعیت را پذیرفته ایم و این فوق العاده آسیب زا است فضای رسانه ای و مجازی...