تگ - ارزش الکسا

الکسا چیست

الکسا چیست ؟ الکسا اینترنت یک سرویس ارائه دهنده رنکینگ اینترنتی است که اساسا هیچ مبنای قابل استنادی ندارد. اما هنوز هم مورد توجه بسیاری از افراد است. خوشبختانه فضای استارتاپی کشور ما توجه خود را از الکسا برداشته اند. اما برخی سایت ها و مجلات خبری همچنان از آن سودجویی می کنند. بسیاری از سرویس ها و محصولات شرکت های معتبر که در اینترنت برایشان تبلیغ داده میشود؛ بر اساس رنکینگ الکسا است. و این یک اتفاق غلط است. دلیل آن این است که در این میان حق بسیاری از سایت هایی که واقعا زحمت می کشند پایمال می شود. سایت هایی...