تگ - از خودمان شروع کنیم

از خودمان شروع کنیم

از خودمان شروع کنیم و از همین امروز شروع کنیم. همه از دروغگویی و حرف های دروغ بیزارند دروغ های مجازی و رسانه ای نیز مانند دروغ های فضای حقیقی مورد نفرت انسان ها هستند. در واقع تفاوتی میان دروغ در فضای حقیقی و مجازی وجود ندارد دروغ دروغ است خودمان را الکی گول نزنیم. اما نکته ای که وجود دارد این است که دروغ و دروغگویی مورد نفرت همه مردم است نه فقط ما از خودمان شروع کنیم ... از دروغ بیزاریم، اما فقط وقتی به ما می گویند! زمانی که ما تصمیم به دروغگویی می گیریم بسیار ساده از کنار این موضوع رد می...