تگ - استفاده درست از شبکه های اجتماعی

چگونه در فضای مجازی رژیم بگیریم؟ ۱

استفاده درست از فضای مجازی کار سختی نیست. تنها کاری که باید انجام دهید این است که ارزش وقتی که در اختیار دارید را بدانید. نیازی نیست در هر زمان و مکانی که هستیم دائما به اینترنت متصل باشیم بلکه کافی است براساس نیازمان زمان مشخصی را صرف فضای...