تگ - استفاده صحیح از ابزار رسانه

تعریف رسانه و انواع آن

عصر، عصر تکنولوژی است. روز به روز ابزارها و امکانات پیشرفته جدیدتری می آید و این ما هستیم که باید اطلاعاتمان را به روز رسانی کنیم. برای استفاده از این تکنولوژی ها در ابتدا باید سواد رسانه ای لازم را داشته باشیم تا در دنیای رسانه ها غرق نشویم.  

آیا شما هم معتاد اینترنت هستید؟

هر روزه مدت بسیاری را صرف استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی می کنیم به طوری که زمان زیادی را از دست می دهیم و خودمان را خسته می کنیم به گونه ای که انگار بدون اینترنت نمی توانیم زندگی کنیم.  

۵ مرحله ساده برای داشتن رژیم رسانه ای سالم

اگر دوست دارید فرزندتان به حرف شما گوش دهد و عمل کند پس خودتان نیز سعی کنید مطابق گفته هایتان عمل کنید. با رژیم رسانه ای سالم زندگی شادتری خواهید داشت.  

question