تگ - استفاده صحیح از اینترنت

خوراک رسانه ای ۱

در بحث سواد رسانه یک مسئله بسیار مهمی هست به نام خوراک رسانه ای ، که شاید در نگاه اول بسیار ساده و پیش پا افتاده به نظر برسد. ولی واقعیت این است که مسئولیت خوراک رسانه ای فرزندان به عهده والدینشان است.

question