تگ - استفاده مفید از فضای مجازی

بازی کنان سر خوشیم و حس (مثلا) خوب داریم!

فرصت های مجازی سرمان درون گوشی ها فرو می رود و خیال می کنیم لذت می بریم و حس خوب داریم! از این بازی به آن بازی و از این پیج به پیج دیگر و کانال هم که الی ما شاء الله! خوشحالِ خوشحال! و اصلا نه فکرش را می کنیم و...

تلف کردن وقت در فضای مجازی

تلف کردن وقت در فضای مجازی   خواسته یا ناخواسته چه مقدار از زمانمون رو در فضای مجازی تلف کردیم؟ زمانی که میتونستیم با استفاده از اون تخصص های زیادی به دست بیاریم. زمان هایی که تنها با یک نه گفتن ساده به درخواست های بی انتهای مجازی میتونستیم برای خودمون و پیشرفت...
question