تگ - اصل اول تبلیغ

اصل اول تبلیغ در رسانه ها

اصل اول تبلیغ در رسانه ها چیست؟ تبلیغ رسانه ای دو رکن دارد، از تخصص مهم تر اخلاص، اخلاص، اخلاص ... اگر محصول یا خدمتی دارید و بستر فضای مجازی را برای تبلیغات آن انتخاب کرده اید، برای به ثمر نشستن و نتیجه دادن تبلیغات باید چند نکته را رعایت کنید. نکته اول اینکه از کیفیت محصول و خدمت خود مطمئن باشید. مشتری یا مخاطب شما نمیتواند محصول را از نزدیک ببیند بنابراین به تبلیغات و گفته های شما اعتماد میکند. پاسخ این اعتماد ارائه کیفیت مطلوب است.   اصل اول تبلیغ در رسانه ها نکته دوم این است که بدانیم برای چه قشری تبلیغ میکنیم و مخاطب هدف...