تگ - اصول تبلیغات اینترنتی

تبلیغ موثر در کنار کیفیت

تبلیغ موثر تا رسیدن به مقصد ، توقف ممنوع! چه کار چه تبلیغ! امروز در هر کاری تبلیغات حرف اول را میزند. اهمیت تبلیغات درست و موثر اگر بیشتر از انجام خود کار نباشد کمتر نیست. البته که تبلیغات خوب باید پشتوانه قدرتمندی نیز داشته باشد. یک تبلیغ جذاب برای یک خدمت یا کالای بی کیفیت به زودی شکست خواهد خورد. در گذشته برای معرفی کسب و کار و محصولات از تبلیغات محیطی در سطح شهر استفاده میشد. از پخش تراکت تا بیلبوردهای تبلیغاتی و ...   تبلیغ موثر   امروز هم شاهد این نوع تبلیغات هستیم، اما با وجود بستر قوی و قدرتمندی از همچون...