تگ - اعتیاد به بازی ها

حقیقت تلخ بازی های رایانه ای

حقیقت تلخ اینجاست که بعضی از بازی های رایانه ای امروز، عامل اصلی افسردگی و شکست آینده بچه های ماست! بازی های رایانه ای با اهداف مختلف و برای رده های سنی متفاوتی ساخته میشوند. دانستن رده بندی سنی بازی های ویدئویی و تناسب آن با روحیات فرزند اطلاعاتی است که پیش از تهیه بازی باید داشته باشید. تاثیر گرفتن از بازی ها اجتناب ناپذیر است و هر بازی ای به شکلی روی کودکان یا نوجوانان تاثیر میگذارد. نکته مهم اینجاست که برخی تاثیر مثبت و برخی نیز تاثیر منفی دارند.   حقیقت تلخ بازی های رایانه ای   همه بازی ها مضر و مخرب نیستند اما بیش...