تگ - اعتیاد به دنیای مجازی

اعتیاد به فضای مجازی

اعتیاد به فضای مجازی خدایا! هارد و رم قلب و روح ما، از آنچه تو دوست نداری پر شده. بازیابی حالت کارخانه و بازگشت به معصومیت ابتدایی لطفا!   اعتیاد به فضای مجازی   هر روز بخشی از زمانمان را در دنیایی سپری میکنیم که اختیار خیلی چیزهایش اصلا به دست ما نیست. در میان انبوهی از اخبار و تصاویر و فیلم ها غوطه ور میشویم و دیگر همه چیز یادمان میرود؛ چه مدت است که در اینجایم؟ به دنبال چه چیزی میگردم؟ چه چیزی میآموزم؟ و چه چیزی را از دست میدهم؟ حقیقت این است که خیلی از اوقاتی که در این فضای مجازی سپری کرده ایم به...

اعتیاد به دنیای مجازی

اعتیاد به دنیای مجازی یا ... خدایا! ما را معتاد خودت کن ... هر وقت که نام اعتیاد را میشنویم ناخودآگاه معانی منفی و تصاویر ناخوشایند در ذهنمان می آید. اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به موبایل ، اعتیاد به اینستاگرام ، اعتیاد به شبکه های اجتماعی و ... اما تا به حال به این فکر کرده ایم که اعتیاد خوب هم میتواند وجود داشته باشد؟   اعتیاد به دنیای مجازی اعتیادی که با افتخار از آن صحبت کنیم! بلند و رسا بگوییم که من یک معتاد هستم بله اعتیاد خوب هم داریم. اعتیاد به چیزهای زیبا اعتیاد به خداوند، اعتیاد به عبادت به درگاه حضرت حق و دائما...