تگ - اعتیاد به رسانه

وابستگی به فضای مجازی

وابستگی به فضای مجازی خدایا! ما ار آویزانِ جز خودت نخواه و نکن! جایی در مسیر رسیدن به خدا، به یک جاده فرعی برخوردیم! کنجکاو شدیم و آن را پیش گرفتیم. هر چه که رفتیم به انتها نرسیدیم! از جاده اصلی دور و دورتر شدیم.   وابستگی به فضای مجازی تا جایی که وقتی پشت سرمان را نگاه کردیم دیگر چیزی ندیدیم جز مه و غبار وابستگی! وابستگی به این جاده بی پایان که همیشه چیزی در آن پاهایمان را به جلو هدایت میکرد. شبکه های اجتماعی وقتی وارد زندگی انسان ها شدند سرنوشت خیلی از آنها را تغییر دادند. انسان هایی که بدون اینکه بدانند در چه مسیری...

اعتیاد به دنیای مجازی

اعتیاد به دنیای مجازی یا ... خدایا! ما را معتاد خودت کن ... هر وقت که نام اعتیاد را میشنویم ناخودآگاه معانی منفی و تصاویر ناخوشایند در ذهنمان می آید. اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به موبایل ، اعتیاد به اینستاگرام ، اعتیاد به شبکه های اجتماعی و ... اما تا به حال به این فکر کرده ایم که اعتیاد خوب هم میتواند وجود داشته باشد؟   اعتیاد به دنیای مجازی اعتیادی که با افتخار از آن صحبت کنیم! بلند و رسا بگوییم که من یک معتاد هستم بله اعتیاد خوب هم داریم. اعتیاد به چیزهای زیبا اعتیاد به خداوند، اعتیاد...

نیاز کاذب به فضای مجازی

نیاز کاذب به فضای مجازی توسط رسانه ها و خود فضای مجازی ایجاد می شود که گاهی اوقات به اعتیاد به فضای مجازی می انجامد. ما خیلی وقت ها فکر می کنیم که جدا به این ابزار و فضا محتاجیم. بله این فضا در زمان و کارهای ما سهولت ایجاد کرده است ولی آیا واقعا محتاج این فضا هستیم یا توهم این احتیاج را داریم؟ واقعیت داستان این است که ما محتاج به آن نیستیم بلکه معتاد این فضا شده ایم. مدیریت نیاز در فضای مجازی می تواند از اعتیاد اینترنتی ما جلو گیری کند.

نیاز کاذب...

سوء مصرف فضای مجازی

سوء مصرف فضای مجازی در کمین همه است و اعتیاد به رسانه ها و معتاد فضای مجازی شدن ممکن است برای همه رخ دهد. در فضای رسانه ما یک قانون داریم که میگوید: اول خودت. در فضای رسانه اگر ما خودمان را اصلاح نکنیم هرگز نمی توانیم روی فرزندمان اثر مثبت داشته باشیم. هرگز نمی توانیم مدیریت رسانه ای خانوادمان را انجام دهیم. چون خودمان را اصلاح نکردیم. والدینی را در نظر بگیرید که بیست و چهار ساعت سرگرم تلگرام هستند و مدام در حال کار کردن و بازی کردن با موبایل و تبلت و رایانه و لبتاب و ... هستند این...