تگ - اعتیاد مجازی

اعتیاد رسانه ای

اعتیاد رسانه ای اعتیاد رسانه ای یکی از آسیب های فضای مجازی به شمار می رود و تمامی کسانی که از رسانه ها استفاده می کنند در معرض آسیبب اعتیاد قرار دارند. آیا انقدر که درگیر رسانه ها و دنیای اینترنت هستیم به زندگی واقعیمون هم اهمیت می دهیم؟ نوجوانی که همیشه سرگرم بازی و تفریح در فضای مجازی است و به قدری وابستگی روحی به اینترنت و فضای مجازی پیدا کرده است که حتی لحظه ای نمی تواند از آن دل بکند با قطع شدن اینترنت و وای فای دچار چه آسیب هایی می شود؟ آیا تا کنون به این موضوع فکر کرده اید که مدیریت...

اعتیاد به دنیای مجازی

اعتیاد به دنیای مجازی یا ... خدایا! ما را معتاد خودت کن ... هر وقت که نام اعتیاد را میشنویم ناخودآگاه معانی منفی و تصاویر ناخوشایند در ذهنمان می آید. اعتیاد به مواد مخدر، اعتیاد به موبایل ، اعتیاد به اینستاگرام ، اعتیاد به شبکه های اجتماعی و ... اما تا به حال به این فکر کرده ایم که اعتیاد خوب هم میتواند وجود داشته باشد؟   اعتیاد به دنیای مجازی اعتیادی که با افتخار از آن صحبت کنیم! بلند و رسا بگوییم که من یک معتاد هستم بله اعتیاد خوب هم داریم. اعتیاد به چیزهای زیبا اعتیاد به خداوند، اعتیاد به عبادت به درگاه حضرت حق و دائما به...