تگ - انباشت اطلاعات غیر مفید

انباشت اطلاعات غیر مفید

انباشت اطلاعات غیر مفید و ظاهر بینی از جمله آسیب های جبران ناپذیر فضای مجازی به حساب می آیند. فضای مجازی یک اتفاق خیلی جدی و دردناکی را برای ما ایجاد کرده است و آن این است که ما را سطحی نگر کرده است. همیشه ظاهر قصه را می بینیم و به آن اعتماد می کنیم. این ظاهر میتواند ظاهر یک فرد باشد با این حالی که ممکن است شخصی که مالک این عکس و پروفایل است همان شخص نباشد. و در مسائل مختلف سیاسی، فرهنگی و دینی ما انسان ها را تبدیل به یک سری انسان های...