تگ - انیمیشن مینیون ها

تحلیل انیمیشن مینیون ها

تحلیل انیمیشن مینیون ها به عنوان یکی از صد ها پویانمایی در خصوص ترویج تفکرات غربی و سبک زندگی مورد پسند سیاست مداران آمریکایی، می تواند بسیاری از پیام های غیر مستقیمی که توسط کمپانی های همسو با تفکرات غربی تولید میشود را به طور واضح بیان کند. استفاده از ابزار های رسانه ای برای انتقال تفکرات و پیام ها به یک امر متداول تبدیل شده است این ما هستیم که باید با افزایش سواد رسانه ای خود را از آسیب های رسانه ها محافظت کنیم. تحلیل جنجالی انیمیشن محبوب و مشهور مینیون ها که امروزه آنها...