تگ - اگر نمی دانیم سخن نگوییم

اگر نمی دانیم سخن نگوییم

اگر نمی دانیم سخن نگوییم و با مسئولیت پذیری قدرت نمیدانم گفتن داشته باشیم و با سخن بی جا اطلاعات غلط در فضای مجازی منتشر نکنیم. عموما آدم ها راجع به نکات مختلفی نظر می دهند که خیلی وقتا در آن موضوعی که نظرشون رو ابراز می کنند تخصصی ندارند و دقیقا این آسیبی در فضای مجازی است که خیلی وقت ها متاسفانه ما هم درگیرش می شویم. یعنی یک پستی ارسال می شود توسط جریان خاصی راجع به موضوعی سیاسی، اجتماعی، فقهی و ... و ما در آن موضوع اصلا تخصص نداریم اما شروع می کنیم به...