تگ - ایمن سازی در فضای مجازی

ایمن سازی قلب و روح در فضای مجازی

ایمن سازی قلب و روح در فضای مجازی با توجه به حضور خداوند در هر مکان و زمان ایجاد می شود. قرار نیست به کسی جواب پس بدهیم. اما به خودمان باید جواب بدهیم. گاهی اوقات جالبه بنشینیم و با خودمان فکر کنیم. فکر کنیم که دقیقا ما در فضای رسانه ای چقدر خدا رو مورد توجه قرار می دهیم؟ وقتی که فلان عکس یا فلان بازی رو می بینیم چقدر خدا رو بر اعمالمان ناظر می بینیم؟ چقدر خدا را ناظر بر اعمال خود می دانیم؟ ناظر بر جستجو ها، چت ها و ... ایمن سازی قلب و روح در فضای مجازی به سادگی و با...