تگ - اینستاگرام

پشت صحنه اینستاگرام

پشت صحنه اینستاگرام چیست؟ آدم ها، بهترین لحظه زندگیشون رو استوری می کنن، از لحظه ژولیدگی و بد اخلاقی هاش هم خبر داری؟ خیلی از ما این روزها اینستاگرام را بر روی گوشی همراه خود داریم. گهگداری به آن سری میزنیم و از آن برای پیگیری اخبار یا سرگرم شدن استفاده میکنیم. روزانه صدها عکس و ویدئو از زندگی افراد در آن میبینیم. اما تا چه حد آنها را باور میکنیم؟ تا چه اندازه اطمینان داریم که با حقیقت رو به رو هستیم؛ یا حداقل با تمام آن؟! پشت صحنه اینستاگرام آدم ها دوست ندارند که کسی مشکلات و گره های زندگی شان...