تگ - بازنشر یا فوروارد

بدبینی در فضای مجازی

بدبینی در فضای مجازی به ما کمک می کند تا در دام شایعات مجازی قرار نگیریم و با بازنشر و فوروارد اطلاعات غیر مفید و  غلط شایعه پراکنی در فضای مجازی نکنیم. تکنیکی به نام بدبین بودن همه جا بد نیست. زمانی که باید بدبین باشیم اتفاقا بدبین نیستیم و زمانی که نباید بدبین باشیم، بدبین هستیم. زمانی که یک محتوا توسط شایعه پراکنان در فضای مجازی منتشر می شود و ما به راحتی آن را بازنشر می کنیم ما هم در گسترش آن شایعه نقش داشته ایم. بدبینی در فضای مجازی بازار شایعات در فضای مجازی بسیار...

بازنشر یا فوروارد

بازنشر یا فوروارد یکی از اتفاقاتی که در فضای رسانه ای امروز بسیار رایج است، کپی پیست یا بازنشر است، بدین معنا که مخاطب وقتی یک محتوایی را می بیند فارغ از سندش، فارغ از راست یا دروغ بودنش آن را منتشر می کند. وقتی ازش می پرسی که چرا این محتوا را منتشر می کنی میگه چون در فلان پیج و یا فلان کانال بود. ازش می پرسی سند این مطلب رو مشاهده کردی؟ این حرف راست بود؟ واقعیت این است که ما برای تک تک تولید محتوا و فوروارد هایی که در فضای مجازی انجام می دهیم مسئول هستیم. ذهنیت و...