تگ - بازی‌های رایانه‌ای

بازی های رایانه ای سالم

بازی های رایانه ای سالم یکی از فرصت های فضای مجازی به شمار می روند البته به شرط اینکه از بازی های رایانه ای و بازی های آنلاین به خوبی استفاده شود.اینکه فرزندان خود را مجبور کنیم که از بازی های رایانه ای استفاده نکنند یک اتفاق بسیار بد و خطرناک است. ما باید بتوانیم از بازی های مفید و سازنده برای اقشار و رده سنی های مختلف استفاده کنیم و از فرصت های آن بیشترین استفاده را ببریم. آگاهی های اولیه خود را نسبت به بازی های کامپیوتری افزایش دهید. بازی های رایانه ای سالم رسانه های پیرامون ما همیشه ما را به...