تگ - بازی ماین کرافت

بازی ماین کرافت یک بازی فوق العاده

بازی ماین کرافت یک بازی فوق العاده جذاب برای مخاطبین از گرافیک بالایی برخوردار نیست ولی یکی از پر مخاطب ترین بازی های دنیای امروز به شمار می رود. همیشه فکر می کنیم یک بازی جذاب یعنی الزاما بازی ای که یک گرافیک فوق العاده داشته باشد، یک ساختاری که همه اتفاقات واقعی باشند و یک گرافیک منحصر به فرد داشته باشد. در صورتی که ما داریم در دنیایی زندگی می کنیم که اصلا اینطوری نیست. خیلی از بازی ها گرافیک بالایی ندارند و مخاطبین زیادی دارند. این بازی ها غالبا خیلی از آسیب های بازی هایی با گرافیک بالا را...