تگ - بازی Minecraft

بازی ماین کرافت یک بازی فوق العاده

بازی ماین کرافت یک بازی فوق العاده جذاب برای مخاطبین از گرافیک بالایی برخوردار نیست ولی یکی از پر مخاطب ترین بازی های دنیای امروز به شمار می رود. همیشه فکر می کنیم یک بازی جذاب یعنی الزاما بازی ای که یک گرافیک فوق العاده داشته باشد، یک ساختاری که همه اتفاقات واقعی باشند و یک گرافیک منحصر به فرد داشته باشد. در صورتی که ما داریم در دنیایی زندگی می کنیم که اصلا اینطوری نیست. خیلی از بازی ها گرافیک بالایی ندارند و مخاطبین زیادی دارند. این بازی ها غالبا خیلی از آسیب های بازی هایی با گرافیک بالا را...