تگ - بدبینی به فضای مجازی

اعتماد در فضای مجازی

اعتماد در فضای مجازی به آسانی دنیای واقعی نیست اما بسیاری نمیخواهند باور کنند که روابط فضای مجازی در شبکه های اجتماعی با روابط واقعی زمین تا آسمان فرق دارد. همه ادعا می کنند آدم شناس هستند! اگر خُب! پس دلیل این همه خداحافظی تلخ چیه؟! واژه اعتماد را نمیتوان در همه جا به یکسان تعریف کرد. حالا که در دو دنیا زندگی میکنیم ، دنیای واقعی و دنیای اینترنتی، باید بدانیم که تعریفی که همیشه از واژه ها در ذهن داشتیم در دنیای مجازی کمی تغییر میکند. سالها با فردی معاشرت میکنید و در ذهن خود به او اعتماد دارید. اما گاهی فردی از...

انباشت اطلاعات غیر مفید

انباشت اطلاعات غیر مفید و ظاهر بینی از جمله آسیب های جبران ناپذیر فضای مجازی به حساب می آیند. فضای مجازی یک اتفاق خیلی جدی و دردناکی را برای ما ایجاد کرده است و آن این است که ما را سطحی نگر کرده است. همیشه ظاهر قصه را می بینیم و به آن اعتماد می کنیم. این ظاهر میتواند ظاهر یک فرد باشد با این حالی که ممکن است شخصی که مالک این عکس و پروفایل است همان شخص نباشد. و در مسائل مختلف سیاسی، فرهنگی و دینی ما انسان ها را تبدیل به یک سری انسان های...