تگ - بنیاد ملی بازی های رایانه ای

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از چه سالی و با چه اهدافی تاسیس شد؟ بنیاد ملی بازی های رایانه ای چه وظایفی دارد و اعضای اصلی آن چه کسانی هستند؟ اهمیت بازی های ویدئویی و رایانه‌ ای به علت فرهنگ سازی، رشد و تکوین شخصیت فرهنگی و علمی و ایفای نقش های آموزشی و همچنین به علت پر کردن بخشی از اوقات فراغت گروه های سنی مختلف جامعه بسیار مهم هستند و از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند. با توجه به اهمیتی که بازی‌های رایانه‌ای دارند، توجه زیاد به برنامه‌ریزی برای تولید محصولات فرهنگی جدید ازجمله بازی‌های رایانه‌ای مناسب و اهتمام ویژه به امر نخبگان...