تگ - تاثیرات شبکه های اجتماعی

به کجا میرویم؟!

به کجا میرویم؟! ذهنم پر است از امواج صوتی و تصویری، امواجی که آرام و قرارم را گرفته‌اند و تا می‌آیم آرام شوم، با بالا و پایین شدنشان ناآرامم می‌کنند. گویی حاضر نیستند در جایی که مستقر شده‌اند، آرامش نسبی برقرار شود! حق هم دارند، انتظار نابجایی است، زیرا؛ ویژگی امواج همین...

تاثیر شبکه های اجتماعی بر باور کاربران

اطلاعات را ما به صورت ناخودآگاه فیلتر می کنند. در دنیای واقعی ما معمولا با افرادی معاشرت می کنیم که تا حدودی با ما هم عقیده هستند.  

question