تگ - تاثیرات فضای مجازی

سم نا امیدی در فضای مجازی

سم نا امیدی در فضای مجازی اتفاقات زود میگذرند ولی در ذهن آدمها باقی میمانند. یعنی وقتی شما مدام در صفحات شخصی یا در کانال ها یا در تریبون های رسمی می شنوید و می بینید، که آیه یاس خوانده می شود و آیه ما نمیتوانیم خوانده میشود. این اتفاف بسیار اتفاق تلخ و زننده است. اگر می خواهیم درست زندگی کنیم باید سواد رسانه ای خود را بالا ببریم. سواد رسانه ای شامل خیلی از چیزها میشود. اولا نوع نگاه ما به رسانه ها. ثانیا اثرپذیری از رسانه ها و شبکه های پیرامون خود. و ثالثا نقش ما در همین فضا و در همین ساختار.     این یک امر...