تگ - تاثیر پذیری از فضای مجازی

گهی زین به پشت و باز هم …

گهی زین به پشت و باز هم ... همچنان زین به پشت! در دنیای امروز تکنولوژی که قرار بود ابزاری باشد در دست انسانها برای ساده تر کردن زندگی، اکنون ابزاری شده در دست عده ای تا با آن از دیگران استفاده ابزاری کنند! بیایید از خودمان سوال کنیم با ارزش ترین چیزی که در زندگی داریم چیست؟ پول هایمان؟ دوستی هایمان؟خانواده و عزیزانمان؟ متاسفانه جواب هیچ یک از این ها نیست. با ارزش ترین سرمایه هر انسان در زندگی وقت اوست. اگر زمان نداشته باشیم هیچ یک از موارد بالا را هم نداریم.   گهی زین به پشت و باز هم ... حال بیایید یک...

پشت صحنه اینستاگرام

پشت صحنه اینستاگرام چیست؟ آدم ها، بهترین لحظه زندگیشون رو استوری می کنن، از لحظه ژولیدگی و بد اخلاقی هاش هم خبر داری؟ خیلی از ما این روزها اینستاگرام را بر روی گوشی همراه خود داریم. گهگداری به آن سری میزنیم و از آن برای پیگیری اخبار یا سرگرم شدن استفاده میکنیم. روزانه صدها عکس و ویدئو از زندگی افراد در آن میبینیم. اما تا چه حد آنها را باور میکنیم؟ تا چه اندازه اطمینان داریم که با حقیقت رو به رو هستیم؛ یا حداقل با تمام آن؟! پشت صحنه اینستاگرام آدم ها دوست ندارند که کسی مشکلات و گره های زندگی شان...

آسمان دلمان را سفید نگه داریم

آسمان دلمان را سفید نگه داریم ... حتی شما دوست عزیز! امروزه بستر رسانه ها به بستری همگانی تبدیل شده است. این یعنی هر فردی با هر طرز تفکری می تواند به نشر و اشتراک گذاری مطالب در فضای مجازی بپردازد. افرادی در این میان سعی در انحراف افکار عمومی به سمت و سوی خاصی هستند. برخی وقت افراد را به مطالب و محتوای بیهوده مشغول میکنند. اینکه هر فرد آزادی و اجازه این را دارد که نظرات و عقاید خود را به اشتراک بگذارد یک امکان عالی است. آن چیزی که این آزادی و اجازه را شیرین میکند آگاهی و هوشیاری ماست، که...

مدیریت تاثیر پذیری از فضای مجازی

مدیریت تاثیر پذیری از فضای مجازی یک رکن اساسی در مدیریت مصرف رسانه ها است. تاثیر پذیری ما از رسانه ها باید آگاهانه باشد و این موضوع با افزایش آگاهی امکان پذیر است. نکته جالب در بحث رسانه این است که افزایش آگاهی آسیب را کم می کند. یعنی من وقتی بدانم فیلم ها چگونه اثر گذاری می کنند؟ ناخودآگاه آسیب قصه کاهش می یابد. و علت این اتفاق این است که ذهن من واکسینه شده است. من می دانم که این فیلم با این تکنیک قصد انتقال این پیام را دارد. و ذهن خود به خود در مقابل این پیام مقابله می کند و...

تاثیرگذاری و تاثیر پذیری از فضای مجازی

تاثیرگذاری و تاثیر پذیری از فضای مجازی راز ماندگاری و مقاومت در برابر تبلیغات گسترده رسانه ها را فاش می کند. تاثیرگذاری در فضای مجازی و تاثیر پذیری از کانال ها و ... بدون آمادگی و آگاهی امکان پذیر نیست. رسانه های غربی و رسانه های ضد دین، ضد تفکر زیبای اسلامی به شدت روی اصول تاثیر گذاری دقت دارند. اینکه چطور می توانند بسیار زیاد موثر باشند. اینکه چطور می توانند تا حد بسیار قابل توجهی روی مخاطبشان تاثیر بگذارند. اما ما اصلا بر حجم اثر پذیری خود دقت نمی کنیم و بهه راحتی تفکر، منطق، احساسات و ... خود...