تگ - تاریخچه فضای مجازی

تاریخچه فضای مجازی جهان و ایران

تاریخچه فضای مجازی جهان و ایران تاریخچه فضای مجازی (اینترنت) در جهان و ایران:پیدایش اینترنت در اواخر دهه ی ۱۹۶۰ از طریق سازمان پروژه های تحقیقاتی شبکه، که توسط وزارت دفاع ایالات متحده ئ آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته اداره می شد، آغاز شد.در سال ۱۹۸۹ اینترنت یا همان فضای مجازی بطور گسترده در دسترس مشتریان خصوصی و تجاری قرار گرفت و از سال ۱۹۹۰ دسترسی به اینترنت بطور رسمی برای سرمایه گذاری تجاری باز شد. در سال ۱۹۹۸ اینترنت به یک رسانه ی جهانی تبدیل شده بود، و مفاهیم متعارف مرزهای ملی را از بین برد.شکل گیری اینترنت را می توان به...