تگ - تعریف رسانه

تعریف رسانه و انواع آن

تعریف رسانه و انواع آن

تعریف رسانه و انواع آن به ما کمک می کند تا درک درستی از رسانه ها پیدا کنیم و بتوانیم با دیدی باز از انواع رسانه ها بهتر استفاده کنیم. رسانه چیست؟ عصر، عصر تکنولوژی است. روز به روز ابزارها و امکانات پیشرفته جدیدتری می آید و این ما هستیم که باید اطلاعاتمان را به روز رسانی کنیم. برای استفاده از این تکنولوژی ها در ابتدا باید سواد رسانه ای لازم را داشته باشیم تا در دنیای رسانه ها غرق نشویم. رویکرد های سواد رسانه ای را باید بشناسیم تا بتوانیم پیام های رسانه...