تگ - تعریف فضای مجازی

مفهوم فضای مجازی در اصطلاح

فضای مجازی، یکی از پدیده‌های بارز دوران مدرن، به سرعت به عنوان یک جزء اساسی از زندگی روزمره ما تبدیل شده است. این فضا که از ابزارهای ارتباطی مبتنی بر اینترنت و فناوری اطلاعات بهره می‌برد، از تأثیر عمیقی بر فرهنگ، اقتصاد، و اجتماع ما دارد. در این مقاله، به بررسی ماهیت فضای مجازی، اهمیت آن، و تأثیرات آن بر جوامع مدرن می‌پردازیم.

تعریف و تاریخچه فضای مجازی

فضای مجازی به طور کلی به هر محیط مبتنی بر اینترنت که به کاربران امکانات تعاملی و ارتباطی فراهم می‌کند، اطلاق می‌شود. این اصطلاح در دهه‌های اخیر برای اشاره به وب‌سایت‌ها، شبکه‌های اجتماعی، انجمن‌های...