تگ - تغییر خوراک

خوراک های رسانه ای

خوراک های رسانه ای خوراک فقط غذا نیست! خوراک یعنی هر چیزی که ما رو پُر میکنه! چه رسانه باشه چه فست فود! خوراک های رسانه ای واقعیت این است که اگر نیمی از مقداری که به غذایی که میخوریم اهمیت می دهیم به غذایی که به ذهنمان میدهیم اهمیت میدادیم, وضعیت اکنون خیلی متفاوت بود. حضور در شبکه های فضای سایبر و رسانه های اجتماعی هیچ مشکلی ندارد اما فعالیت بدون داشتن پیش زمینه های سواد رسانه میتواند خطرناک باشد. همینطور که شاهد وضعیتی که در حال حاضر بر فضای مجازی حاکم است هستیم و رسانه ها از افرادی ناآگاه سو استفاده میکنند و مطالب دروغ را با...