تگ - تغییر در فضای مجازی

قدم اول تغییر

قدم اول تغییر تغییر یک اتفاق آنی در جامعه نیست! اولین قدم تغییر، خودِ ماییم!   قدم اول تغییر   تقریبا همه افراد همیشه منتظر اتفاق افتادن آن تغییری هستند که زندگی آن ها را دگرگون کند و اتفاقات جدید و خوب برایشان رقم بزند. شاید در زندگی فردی با درصد احتمال کمی این اتفاق برای برخی بیفتد اما وقتی که نوبت به تغییر به جامعه میرسد این احتمال به صفر میرسد. اتفاق خوب و تغییر سازنده در جامعه هیچگاه خود به خود روی نمیدهد، بلکه نتیجه ذره ذره تلاش های اعضای آن جامعه است. وقتی فردی تصمیم به برداشتن قدمی در اصلاح خودش میگیرید، احتمال تغییر در جامعه را اندکی...

نقاب قشنگ مجازی

نقاب قشنگ مجازی خیلی از خیانت ها از چهره های ساختگی و نقاب های قشنگ شروع میشه ... سادگی و اعتماد زودهنگام در فضای مجازی علت شکست خیلی از افراد بوده است. آدم ها در فضای مجازی میتوانند هر نقابی که بخواهند به چهره شان بزنند. دزد میتواند خیّر باشد. دروغگو میتواند درستکار باشد و یک سو استفاده گر میتواند صادق ترین و معتمد تری فرد باشد.   نقاب قشنگ مجازی   گرگ هایی که در لباس بره از طریق رسانه های اجتماعی وارد زندگی افراد میشوند و با عالی و زیبا نشان دادن همه چیز، افراد را نسبت به زندگی خود ناامید و سرخورده میکنند. این افراد سودجو...

تغییر نوع روابط در فضای مجازی

تغییر نوع روابط در فضای مجازی همسرانه ها فقط حرف های زیبا نیستند ... توجه اصلی ترین عشق و محبت به همسره ... چه بسیار رابطه هایی که تنها بر اثر ندانستن فرهنگ درست استفاده از فضای مجازی از بین رفتند و سست شدند. گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی و شبکه های پیام رسان نباید روابط ما را در قالب خود ببرد. حرف هایی که رو در رو زده میشود و احساساتی که تنها از حالات چهره مشخص میشوند را نمیتوان با پیام متنی و تصویری بیان کرد.   تغییر نوع روابط در فضای مجازی   ابزار به روز و تکنولوژی های جدید نباید مسئولیت زوج ها...