تگ - تغییر رفتار

تغییر اخلاق و رفتار در فضای مجازی

تغییر اخلاق و رفتار در فضای مجازی با عضویت در شبکه ها و کانال ها رخ می دهد. زمانی که مدیریت مصرف رسانه خوبی نداشته باشیم تغییر رفتار می دهیم. احتمالا با آدمهایی مواجه شدید که گاهی آنی و به دفعات ظرف مدت زمان کم، ادبیات و کلمات و حرف هایشان تغییر می کند. یعنی به شکل خیلی جدی وقتی به این آدم نگاه می کنید می گویید که این آدم تا قبلا از این حرف های زشت نمی زد. این ادبیات زشت و سخیف برای این آدم نیست این آدم اصلا حرف زشت و ناسزا نمی گفت ولی الان چطور شده که به این سادگی...