تگ - تغییر سبک خوراک

تغییر سبک خوراک

تغییر سبک خوراک در فضای مجازی تغییر روش زندگی و استفاده از خوراکی های مضر از جمله آسیب های فضای مجازی به شمار می روند. یکی از تاثیرات رسانه های مجازی این است که سبک خوراک و تغذیه ما را تغییر می دهند. طبیعی است که ما وقتی غذاهای خوش رنگ و لعاب را مشاهده می کنیم ناخود آگاه ترقیب و تشویق به مصرف آن ها می شویم. حوس می کنیم به رستوران برویم و این یک مورد طبیعی است.

تغییر سبک خوراک

کلی مطلب کابردی، جالب و زیبا را به راحتی و با آرامش کامل از پادکست صوتی زیر بشنوید و...