تگ - تغییر نوع روابط در فضای مجازی

تغییر نوع روابط در فضای مجازی

تغییر نوع روابط در فضای مجازی همسرانه ها فقط حرف های زیبا نیستند ... توجه اصلی ترین عشق و محبت به همسره ... چه بسیار رابطه هایی که تنها بر اثر ندانستن فرهنگ درست استفاده از فضای مجازی از بین رفتند و سست شدند. گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی و شبکه های پیام رسان نباید روابط ما را در قالب خود ببرد. حرف هایی که رو در رو زده میشود و احساساتی که تنها از حالات چهره مشخص میشوند را نمیتوان با پیام متنی و تصویری بیان کرد.   تغییر نوع روابط در فضای مجازی   ابزار به روز و تکنولوژی های جدید نباید مسئولیت زوج...