تگ - تفاوت شبکه پیام رسان و اجتماعی

تفاوت شبکه پیام رسان و اجتماعی

تفاوت شبکه پیام رسان و اجتماعی در میزان دسترسی به مخاطبان محدود و نا محدود است. در عرف جامعه ما به همه ابزارهای اجتماعی، شبکه اجتماعی گفته می شود. در صورتی که این یک اشتباه رایج است. هر ابزاری اسم خودش را دارد. ما دو دسته شبکه در فضای مجازی داریم: شبکه های اجتماعی و شبکه های پیام رسان. شبکه های پیامرسان شبکه هایی هستند که شما می توانید با یک گروه از مخاطبین خودتان چه مخاطبین گوشی و چه یک گروه و حتی عضویت در گروه و کانال تبادل اطلاعات داشته بشید در شبکه های پیامرسان با گروه محدودی از مخاطبین...