تگ - تفکر در موسیقی

تفکر رسانه ای در موسیقی

تفکر رسانه ای در موسیقی تمامی رسانه هایی که ما از آن ها استفاده میکنیم اعم از فیلم و انیمیشن و بازی های رایانه ای و فضای مجازی نیاز به تعامل چشم و گوش با هم دارد. ولی در فضای موسیقی و آهنگ این اتفاق نمیفتد. هر رسانه دیگری در ابتدا چشم شما را درگیر میکند. چه رورنامه باشد و چه بازی یا فیلم. و بعد شنوایی شما را درگیر خودش میکند. اما موسیقی اینطور نیست. موسیقی فی نفسه و به خودی خود درگیر کننده و جذاب است. این جذابیت می تواند یک فرصت و یک تهدید باشد. فرض کنید شما در...