تگ - تنهایی مجازی

تنهایی مجازی

تنهایی مجازی توی کافه ها همیشه یکی سر یه میز تنهاست ... شبیه یه اتفاق آشنا توی چت ها ... مدت زیادی از زمانی که خانواده ها عادت داشتند هر شب به دور هم جمع شوند و از گرما و صمیمیت جمع لذت ببرند نگذشته است. اما حالا جمع های خانوادگی و فامیلی سرد شده و جمع های مجازی گرم! در این دروهمی های مجازی نمیشود خوب فهمید چه کسی چه حس و حالی دارد. صادقانه مگر میشود با خواند پیام یک شخص حال او را فهمید؟ این میشود که در همین جمع ها هم بدون این که بدانیم خیلی ها تنها هستند.