تگ - تهدید هوش مصنوعی

تهدید هوش مصنوعی برای قدرت فکری انسان ها

تهدید هوش مصنوعی برای قدرت فکری انسان ها آدم های امروز به خاطر مشغله ی زیاد و به دلیل پیشرفت ها و سهولت هایی که در روزمرگی ایجاده شده است متاسفانه کم حوصله تر شده اند. دیگر ممکن است حوصله خیلی از کار ها مانند خرید از سوپرمارکت و شستن ظرف با دست  و ... را نداشته باشند. که در نتیجه آن شاهد ظهور فروشگاه های آنلاین و اختراع ماشین ظرفشویی و ... بودیم. این اتفاق در فضای فکری انسان ها نیز بسیار تاثیر میگذارد. چون سرانه مطالعه را پایین می آورد، زیرا مطالعه حوصله میخواهد، و بسیاری از آدم ها حوصله خواندن مطالب طولانی و...