تگ - توجه به آینده بچه ها

افکار و آینده ما در رسانه ها

افکار و آینده ما در رسانه ها وابسته به محتوایی است که به تماشا مینشینیم و همین مطالب و پست های به ظاهر بی اهمیت مجازی که بی هدف آنها را نگاه میکنیم. نگاه ها افکار ما را می‌سازند و افکار، آینده ما را ... افکار و آینده ما در رسانه ها خیلی از افراد هنگامی که در اینترت و شبکه های اجتماعی هستند، هدفی جز سرگرمی و کمی دوری از فضای کاری ندارند. هنگامی که مطالب و پست های مختلف را تماشا میکنند، بی هدف صفحه را اسکرول میکنند و به هر چیزی نیم نگاهی دارند. وسواسی که شبکه های اجتماعی ایجاد میکنند و ذهن را طوری...

توجه رمز آینده بچه هاست

توجه رمز آینده بچه هاست فراهم کردن امکانات برای فرزندان همیشه اتفاق درستی نیست. مهمتر از برآورده کردن نیاز های اولیه کودکانمان در بحث امکانات توجه به آنها و تشویق آنها به نوآوری و خلاقیت است. اینکه خواسته های فرزندانمان در بحث امکانات را در کوتاه ترین زمان برآورده کنیم، همیشه اتفاق درستی نیست و البته که الزاما اتفاق غلطی هم نیست. چیزی که مهم است این است که به کودک توجه کنیم. اگر یک کاردستی ساده ای میسازد، یا چیز جدیدی یاد میگیرد او را تشویق کنیم و سعی کنیم در راستای شکوفا شدن خلاقیت او تلاش کنیم. تایید والدین برای فرزندان بسیار مهم است و به آنها...