تگ - جاسوسی اطلاعات

شنود اطلاعات توسط آمریکا

شنود اطلاعات از متن اساسنامه سازمان ASN آمریکا: "شنود الکترونیک مخابراتی، در سراسر جهان(تلفن همراه، دورنگار، ایمیل، و اینترنت) و همچنین دریافت و واکاوی نگاره های ماهواره ای، در حوزه وظایف سازمان امنیت ملی آمریکا است." شنود اطلاعات زندگی کردن در قرن بیست و یکم و عصر اطلاعات به معنای زندگی در دنیایی است...

شناخت بهتر فضای مجازی و رسانه ها – سواد دیجیتال

یکی از موضوعات مهم در سواد رسانه این است که بدانیم در پشت پرده ها چه خبر است و از چه کسانی خدمت دریافت می کنیم؟ آیا میتوان به شبکه های اجتماعی و امنیت آنها اعتماد کرد؟

question