تگ - جریان های رسانه ای

تماشاچی یا بازیکن؟! مساله این نیست!

حضور موثر در فضای مجازی وقتی کنار ساحل قدم میزنید، موج ها تک به تک و شانه به شانه، پیش روی هم فریاد می زنند و صدایشان انسان را به وجد می آورد، یکی پس از دیگری بالا می آیند و دوباره فروکش می کنند، هر کجای ساحل که قدم بگذارید...

تفکر رسانه ای در انواع رسانه

تفکر رسانه ای الزاما این نیست که زیاد کلیپ ببینیم در شبکه های اجتماعی نهایت فعالیت را داشته باشیم و زیاد فیلم ببینیم و روزنامه بخوانیم. تفکر رسانه ای به معنای تحلیل رسانه است.

موج های مجازی قدرت تحلیل را از ما میگیرند

واقعیت فضای مجازی این است که این فضا یک موج است. یک موج بزرگ که شامل موج ها کوچکتر است. مانند دریا.

تغییر ذائقه و مسیر ذائقه برای رسانه ها

تغییر ذائقه در فضای مجازی یک اتفاق بسیار تلخی که رسانه ها رقم میزنند تغییر ذائقه است. یعنی افکار ما را منحرف میکنند و به سمت میبرند که دلخواه خودشان است. به عنوان مثال دغدغه فعلی جامعه فمینیست ایران چیست؟ اینکه خانم ها بتوانند موتور سواری کنند! اما دغدغه واقعی بدنه عمومی جامعه چیست؟ آیا...

نقش رسانه ها در کنترل جامعه

نقش رسانه ها در کنترل جامعه   در دنیای امروز در حقیقت رسانه ابزاریست از سوی افرادی برای کنترل دیگر افراد ...   نقش رسانه ها در کنترل جامعه از همان زمانی که رسانه ها در زندگی انسان ها پدیدار شدند، کنترل گری آنها نیز آغاز شد. قدرت رسانه ها به حدی زیاد است که بارها...

question