تگ - جستجو در گوگل

سرچ در گوگل

سرچ در گوگل هر قیمت هر تبلیغ هر خرید و هر موضوعی را قبل از انجام گوگل کنیم! خیلی از اوقات در زندگیمان به مشکلات و بن بست هایی میخوریم که نیاز داریم در همان لحظه از کسی مشورت بگیریم و با افرادی صحبت کنیم که چنین مشکلی را پشت سر گذاشته اند و تجربه ای مشابه داشته اند. یا موضوعاتی گاها کوچک که آن ها نیاز به دانستن نکاتی دارند که میبایست از یک فرد متخصص سوال کرد. خیلی از اوقات هنگام قرار گرفتن در چنین موقعیت هایی یک همراه همیشگی را فراموش میکنیم. یک ابزار بسیار مفید که در آن...