تگ - جنگ های روانی

جنگ روانی

جنگ روانی به وسیله عواملی مانند؛ رادیو، تلویزیون و همچنین با شایعه کردن، از تبلیغات استفاده می کنند تا روحیه طرف مخالف را ضعیف کنند و عقاید آنها را به تحریک بکشند و همچنین بی انگیزه کردن و شکستن اقتدار آنها، ازهدف هایی است که طراحان جنگ روانی در نظر دارند. تاریخچه جنگ به دو گونه، جنگ فیزیکی و جنگ روانی تقسیم می شود. جنگ فیزیکی با آن کاملاً آشنا هستید و لازم نیز در مورد آن بیشتر گفته شود ولی جنگ روانی یکی از ساده ترین روش های زندگی بشر است و علاوه بر جنگ فیزیکی، جنگ روانی نیز از اصول راز بقای انسان بوده است. تاریخچه...