تگ - حرف های دروغ

از خودمان شروع کنیم

از خودمان شروع کنیم و از همین امروز شروع کنیم. همه از دروغگویی و حرف های دروغ بیزارند دروغ های مجازی و رسانه ای نیز مانند دروغ های فضای حقیقی مورد نفرت انسان ها هستند. در واقع تفاوتی میان دروغ در فضای حقیقی و مجازی وجود ندارد دروغ دروغ است خودمان را الکی گول نزنیم. اما نکته ای که وجود دارد این است که دروغ و دروغگویی مورد نفرت همه مردم است نه فقط ما

از خودمان شروع کنیم ...

از دروغ بیزاریم، اما فقط وقتی به ما می گویند! زمانی که ما تصمیم به دروغگویی می گیریم بسیار ساده از کنار...

حرف های دروغ

تشخیص حرف های دروغ و راست در رسانه ها و فضای مجازی سخت شده است. اما ضرب المثل " شنیدن کی بود مانند دیدن " هنوز واقعیت دارد و به ما در تشخیص دروغ های مجازی کمک می کند. در بهترین شرایط در فضای مجازی باز هم امکان فریب و دروغ وجود دارد. باید در تمامی مطالبی که از فضای مجازی دریافت می کنیم احتمال اشتباه و دروغ هم بدهیم. هیچ مطلبی را بدون تحقیق قبول نکنیم و از منبع های معتبر اطلاعات دریافت کنیم.

حرف های دروغ

حرف های راست دیدنی هستند، حرف های دروغ شنیدنی! معمولا کسانی که شایعه پراکنی و دروغ پردازی می...