تگ - حضور در فضای مجازی

حضور موثر در فضای مجازی

حضور موثر در فضای مجازی وقتی کنار ساحل قدم میزنید، موج ها تک به تک و شانه به شانه، پیش روی هم فریاد می زنند و صدایشان انسان را به وجد می آورد، یکی پس از دیگری بالا می آیند و دوباره فروکش می کنند، هر کجای ساحل که قدم بگذارید ماجرا همین است ... ازدحام موج ها، شور می آفریند و شوق و صدای شلوغی هایش ذهن انسان را تسخیر می کند، انگار همه افکار انسان اختصاص پیدا می کند به همان موج ها و دیگر اثری از انسانی که تا چند دقیقه پیش درگیر افکار و اتفاقات تلخ و شیرین بود، نیست! این...

جایگاه ما در فضای مجازی / جنجال های لحظه ای و لحظه های فراموشی!

جایگاه ما در فضای مجازی به همراه حفظ شخصیت و حریم در فضای مجازی قابل ارتقا است. همین که ما اینجا کَر نمی شویم جای شکرش باقیست! آخر می دانید انقدر سر و صدا و همهمه و داد و بیداد زیاد است که اصلا انگار صدا به صدا نمی رسد، یا باید شاخ باشید و یا نوچه! اصولا از این دو حالت خارج نیست ... یا باید دیده بشوید و یا فقط بیننده باشید ... فضای مجازی همین است که هست، راه پس و پیش هم ندارد. اصلا انگار که باید اینطور باشد یا شاید هم میخواهند که اینطور باشد ... هر کس...